Stanisław Kozyr-Kowalski

Stanisław Kozyr-Kowalski (1936-2004) był dr. habilitowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Zakładu Socjologii Teoretycznej i Klasycznej Instytutu Socjologii.
Przedmiotem jego zainteresowań badawczych była socjologia teoretyczna, socjologia gospodarki i zróżnicowania społecznego oraz socjologia wiedzy. Źródłami inspiracji teoretycznej były dla niego myśli klasyków socjologii i filozofii nowoczesnej, w tym przede wszystkim dorobek i pomysły teoretyczne: 

Hegla

Marksa

M. Webera

Durkheima

A. Marshala

Pareta

Schelera

Tocqueville'a

Tönniesa

Znanieckiego

Jego studia nad klasykami nie mieściły się w ramach standardowej historii myśli socjologicznej, ale dokonywały się w ramach oryginalnego podejścia, które określał mianem neoklasycyzmu socjologicznego czy neoklasycznego paradygmatu w socjologii.

Czerpiąc od tych myślicieli, przez lata rozwijał swoją własną, niesprowadzalną do ich koncepcji teorię społeczeństwa. 

 

0
0
0
s2sdefault