Spis treści - W poszukiwaniu początków wierzeń religijnych

WSTĘP [7]

 

ANIMIZM [17]

Dusze ludzi, zwierząt i przedmiotów [18]

Życie pozagrobowe, moralność a wiara w życie pozagrobowe  [25]

Duchy nieczłowieczego pochodzenia i kult przodków  [32]

Animizm i kult przodków jako najstarsze formy wierzeń religijnych [37]

 

MAGIA, MANA  [43]

Magia, struktura zabiegu magicznego [43]

Podział magii ze względu na sposób wykonania, magia biała i czarna, tabu [47]

Magia a nauka, magia a religia [51]

Źródła trwałości magii [54]

Wiara w mana [59]

Magia, mana jako najdawniejsze formy wierzeń religijnych  [82]

 

TOTEMIZM I KULT ZWIERZĄT [66]

Pojęcie totemizmu [66]

Totemizm jako forma organizacji życia społecznego [67]

Zwierzęcy przodkowie człowieka [69]

Czy wolno zjadać istoty nadprzyrodzone?  [72]

 

Istota i źródła totemizmu [73]

Totemizm jako najdawniejsza forma religii  [82]

 

POLITEIZM, TENDENCJE MONOTEISTYCZNE  [87]

Bogowie a duchy [87]

Dlaczego bogowie są potężni? [88]

Gdyby konie, byki i lwy miały ręce [92]

Przed bogami było morze [97]

Najwyżsi bogowie [100]

Czy ojciec W Schmidt ma rację? [106]

 

ELITA WYZNANIOWA  [113]

Co to jest elita wyznaniowa? [113]

Szaman, kapłan, czarodziej [116]

Szaman jako istota nadprzyrodzona [119]

Funkcje społeczne szamana i kapłana  [122]

Ludzie bogactwa i władzy [124]

Obowiązki i umiejętności specjalistów religijnych  [127]

Kształcenie szamanów i kapłanów [131]

Krewni szamanów i kapłanów pierwotnych  [133]

Najważniejsze typy elity wyznaniowej [134]

 

RYTUAŁ I OBRZĘDY  [138]

Rytuał, części składowe rytuału [138]

Magia jako element rytuału [139]

Modlitwa [141]

Ofiara [146]

Interpretacja woli istot nadprzyrodzonych przez]

wróżbę i mistykę [147]

Sankcja ludzka wobec istot nadprzyrodzonych jako]

forma rytuału [149]

Obrzędy  [152]

Obrzędy łączące się z ciążą i narodzinami  [153]

Obrzędy dojrzałości [157]

Obrzędy pogrzebowe [158]

Obrzędy totemistyczne [160]

Obrzędy o charakterze rolniczym  [163]

 

MISTYKA [166]

Mistyka w religiach pierwotnych [186]

Formy i cechy doświadczenia mistycznego  [168]

Psychologiczna interpretacja mistyki [173]

POSŁOWIE [181]

PRZYPISY [188]

BIBLIOGRAFIA [193]

 

0
0
0
s2sdefault