Spis treści - Spór o religię pierwotną

SPIS RZECZY

 

FAKTY   I   TEORIE  [5]

Blaski  i  cienie  ewolucjonizmu [9]

ANIMIZM [33]

Dusze ludzi, zwierząt i przedmiotów [34]

Życie pozagrobowe, moralność a wiara w życie pozagrobowe   [43]

Duchy nieczłowieczego pochodzenia [58]

Kult przodków [61]

Animizm i kult przodków jako najstarsze formy religii [65]

MAGIA,  MANA  [76]

Magia, struktura zabiegu magicznego [76]

Podział magii ze względu na sposób wykonania, magia biała i  czarna, tabu [82]

Magia  a  nauka,  magia  a  religia [87]

2ródła trwałości magii [91]

Wiara w mana [97]

Magia, mana jako najdawniejsze formy religii [101]

TOTEMIZM   I   KULT   ZWIERZĄT [113]

Pojęcie   totemizmu [114]

Totemizm jako forma organizacji życia społecznego  [117]

Zwierzęcy  i  półzwierzęcy  przodkowie  człowieka  [121]

Uczta totemowi [124]

Teorie   totemizmu [132]

Totemizm jako najdawniejsza forma religii [137]

POLITEIZM I KULT BOGÓW NAJWYŻSZYCH [145]

Bogowie a duchy [146]

Gdyby konie, byki i lwy miały ręce [151]

Przed bogami było morze [158]

Najwyżsi bogowie [162]

Czy ojciec W. Schmidt ma rację? [172]

 

CZAROWNIK [182]

Czarownik a kapłan [182]

Czarownik jako istota nadprzyrodzona [186]

Funkcje społeczne czarownika [190]

Ludzie bogactwa i władzy [193]

Obowiązki i umiejętności zawodowych funkcjonariuszy kultu [197]

Kształcenie  czarowników [202]

RYTUAŁ  I  OBRZĘDY [208]

Taniec  kultowy [208]

Modlitwa [212]

Ofiara [216]

Wróżba i mistyka [219]

Sankcja rytualna wobec duchów i bogów [223]

Obrzędy [227]

Obrzędy ciąży i narodzin [229]

Obrzędy dojrzałości [233]

Obrzędy pogrzebowe [235]

Obrzędy totemistyczne [239]

Obrzędy rolnicze [241]

WCZESNE FORMY RELIGII W ŚWIETLE ARCHEOLOGII [245]

Religia starszego paleolitu [250]

Religia młodszego paleolitu [254]

Religia neolitu [263]

MARKSISTOWSKA  TEORIA  RELIGII [267]

Nędza   ahistoryzmu  i   psychologizmu [270]

Los społeezno-historyczny  człowieka  a religia [276]

Źródła  historyczne  marksistowskiej  teorii  religii [282]

Przypisy [288]

Objaśnienie ważniejszych nazw, terminów i pojęć [299]

0
0
0
s2sdefault