Artykuły z lat 1990-2004

2008, Ekonomiczny sens wartości: Böhm Bawerk a Marks

w: Doktór Kazimierz, Banaszak Sławomir, Problemy socjologii gospodarki, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 93-116.

 

Czytaj online: Ekonomiczny sens wartości: Böhm Bawerk a Marks


 

 2001, Świadomość społeczna, uczłowieczenie i ubytowienie wiedzy,

w: Stachowski Zbigniew (red.), 2001, Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone Profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, Tyczyn, Polskie Towarzystwo Religioznawcze., s.23-50. 

 

Przeczytaj online: Świadomość społeczna, uczłowieczenie i ubytowienie wiedzy 


2001, Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej,

"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",LXIII (4), s.251-270.

Przeczytaj online (postprint, uzupełniony): Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej

Pobierz z repozytorium  

 


2000, Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki,

w: Misztal Bronisław, 2000, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków, Universitas., s.IX-XVIII.

Przeczytaj online: Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki

 


 

1999, Marks Karol

w: Kwaśniewicz Władysław (red.), 1999, Encyklopedia socjologii t. 2 (K-N), Warszawa, Oficyna Naukowa., s.171-180.

On-line: Marks, Karol (1818 - 1883)

 


 1999, Neoklasycyzm socjologiczny,

w: Kamil Kaczmarek, Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Teologiczny.

Przeczytaj online: Neoklasycyzm socjologiczny

Pobierz z repozytorium 


1998, Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa,

w: Włodarek Jan (red.), 1998, Między przeszłością a przyszłością : szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM., s.115-130.

Przeczytaj online (postprint rozwinięty i zmieniony): Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa.  


1997, Urzędnicy państwa jako stan społeczny,

w: Kozłowski Roman (red.), 1997, Hegel a współczesność, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk., s.100-131.

Przeczytaj online: Urzędnicy państwa jako stan społeczny 

 


1997, Oblicza rozumu socjologicznego,

w: Kozyr-Kowalski Stanisław, Przestalski Andrzej, Włodarek Jan (red.), 1997, Krytyka Rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Poznań, Zysk i S-ka., 13-56

Przeczytaj online: Oblicza rozumu socjologicznego

1997, Zasady socjologicznej analizy własności,

s.382-406.

Przeczytaj online: Zasady socjologicznej analizy własności


1997, Ideologia i prawda,

w: Cichocki Ryszard (red.), 1997, Teorie społeczne a możliwości praktyczne, Poznań, Media-G.T.., s.125-148. 

Przeczytaj online: Ideologia a prawda.


 


 

 

0
0
0
s2sdefault