Artykuły z lat 1980-1989

1990, Pareto jako krytyk Marksa i ideologicznego pojmowania społeczeństwa,

w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", LII, z. 3-4, s. 197-213

 

Pobierz z repozytorium: 


 1987, Paradygmat ideologicznego pojmowania społeczeństwa,

w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", XLIX, z. 1, s. 187-207.

 

Pobierz z repozytorium: 


1987, O 'istotnym', 'drugorzędnym' i o ideologii.,

"Studia Socjologiczne", (1(104)), s.235-262.

 

Przeczytaj online: O 'istotnym', 'drugorzędnym' i o ideologii

 


1984, Stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako ekonomiczna współwłasność środków produkcji, ,

"Studia Socjologiczne", (4), s.49-74.

 

Przeczytaj online: Stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako ekonomiczna współwłasność środków produkcji


1984, Klasy społeczeństwa a ekononomiczno-socjologiczne pojmowanie własności (1),

"Kultura i Społeczeństwo", (XXVIII/1), s.15-37

 

Przeczytaj online: Klasy społeczeństwa a ekononomiczno-socjologiczne pojmowanie własności cz. 1

 


1984, Marksizm a scholastyka pojęciowa,

"Studia Socjologiczne", (1 (92)), s.11-37.

 

 

Przeczytaj online: Marksizm a scholastyka pojęciowa


1984, Dyskusja nad Historią myśli socjologicznej Jerzego Szackiego,

w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" XLVI, z. 1, s. 279-308 .

 

Pobierz z repozytorium: 


1982, Funkcje teorii środków produkcji materialnej w badaniu formacji społeczeństw współczesnych,

w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", XLIV, z. 4, s. 1-23.

 

Pobierz z repozytorium: 


1982, Max Weber, socjologia współczesna i przestrzeń drukarska,

 

"Studia Socjologiczne", (3-4 (86-87)), s.301-307.

 

Przeczytaj online:Max Weber, socjologia współczesna i przestrzeń drukarska


1982, Teoria środków produkcji materialnej a społeczeństwa współczesne

w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" XLIV , z. 3, s. 1-23

 

Pobierz z repozytorium: 


1980, Oskara Langego dwie koncepcje świadomości społecznej i nadbudowy,

"Studia Socjologiczne", (1(76)), s.323-326.

Przeczytaj online: Oskara Langego dwie koncepcje świadomości społecznej i nadbudowy


0
0
0
s2sdefault