Bibliografia

Prace opublikowane

[poniższa lista jest niekompletna i będzie systematycznie uzupełniana i poprawiana]

Legenda:

Monografie autorskie i współautorskie. Książki pod redakcją. Przedmowy, wstępy, posłowia, hasła encyklopedyczne. Recenzje i polemiki.

1958

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1958, Warszawscy studenci a religia, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", 6(7), s.107-111.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1958, Postawy religijne a tolerancja, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", 6(7), s.112-118.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1958, Relikty pogaństwa w wierzeniach ludów wschodnio-słowiańskich, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (3), s.121-124.
 4. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1958, Kościoły protestanckie a kwestia społeczna, rec. z: John Daniel, Labor, Industry and Church, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", 2(3), s.53-54.
 5. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1958, Psychoanaliza a religia, rec. z Psychoanalysis and the Social Scieneces, t. 1, 1947, t. 3, 1951, t. 4, 1955, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", 4(5), s.56-62.

1959

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1959, Norweski Instytut nauk Społecznych, , "Studia Socjologiczno-Polityczne", (7), s.??.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1959, Religia ludów Ameryki Północnej, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", 5(12), s.??.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1959, Sekty jako przedmiot badań socjologicznych. rec. z Bryan R. Wilson, An Analysis of Sect Development, American Sociological Review”, t.24, nr 1, February 1959, "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (5), s.547-551.

1961

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, W poszukiwaniu początków wierzeń religijnych, Warszawa, PWN.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Bramini są równi bogom, [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (12), s.??.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Koran – Księga Allaha [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (6), s.??.
 4. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Upaniszady a asceci, [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (13), s.??.
 5. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Wierzenia najdawniejszych Indii (1) [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (10), s.??.
 6. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Wierzenia najdawniejszych Indii (2) [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (11), s.??.
 7. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1961, Psychoanaliza a religia według Fromma (Erich Fromm: Psychoanalysis and Religion, New Haven 1958), , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (3), s.75-79.

1962

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Budda o etyce i religii, [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (16(92)), s.??.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Jezuita o pramonoteizmie, , "Argumenty", (50 (236)), s.??.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Lęk przed śmiercią a religia, , "Rocznik Wolnej Myśli", (1962), s.?.
 4. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Stereotypy religijne uczniów szkół średnich Ostrowa Wielkopolskiego, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (4), s.49-62.
 5. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Szlachetna nauka o cierpieniu, [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (13(89)), s.??.
 6. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Wehikuły zbawienia (1), [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (21), s.??.
 7. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1962, Wehikuły zbawienia (2), [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (23), s.??.

1963

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Dżinizm [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (15), s.??.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Krytyka teorii nauki Maxa Webera. Szkic marksistowskiego modelu nauki, , "Studia Socjologiczno-Polityczne", (17), s.127-164.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Premonoteizm szkoły Schmidta [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (4(104)), s..
 4. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Demokracja i centralne ogrzewanie, , "Fakty i Myśli", (7(107)), s.??.
 5. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Freud a religia, , "Fakty i Myśli", (2(102)), s.??.
 6. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Karol Marks w oczach przyjaciół i przeciwników, , "Fakty i Myśli", (13(113)), s.??.
 7. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Marks a nauka współczesna, , "Fakty i Myśli", (5(105)), s.??.
 8. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Najwyżsi bogowie [Religie świata], , "Fakty i Myśli", (1(101)), s.??.
 9. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, Obrona dialektyki, , "Fakty i Myśli", (13(113)), s.??.
 10. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, 'Strukturalizm' a materialistyczne pojmowanie dziejów (Joachim WachL Socjologia religii, Warszawa 1961), , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (2), s.51-57.
 11. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, [Recenzja] F. Bergounioux, J. Goetz: Les Religions des Préhistoriques et des Primitifs, Paris 1958, s.122, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (4), s.44-46.
 12. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1963, [Recenzja] Fr. Houtart (red.) Socjologia religii, , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (5), s.64-65.

1965

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1965, Kłopoty z dialektyką. W 80. rocznicę urodzin György Lukácsa, , "Fakty i Myśli", (24), s.?.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1965, Paul Tillich - teolog marksizujący, , "Fakty i Myśli", (1 (149)), s.?.
 3. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1965, Max Weber (1864-1920). Część pierwsza (Sylwetki religioznawców), , "Euhemer. Przegląd Religioznawczy", (6), s.25-34.
 4. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1965, Odpowiedź profesora Hegla. Krytyka skryptu prof. K. Grzybowskiego i obrona Hegla, , "Fakty i Myśli", (4), s.?.

1966

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1966, Od Mojżesza do Armii Zbawienia, Warszawa, Książka i Wiedza.
 2. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1966, Spór o religię pierwotną, Warszawa, Iskry.

1967

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1967, Max Weber a Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako pozytywna krytyka materializmu historycznego, Warszawa, KiW.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1967, Ferdinand Tönnies, , "Fakty i Myśli", (22), s..
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1967, Krytyka rozumu ekonomicznego, , "Miesięcznik Literacki", (3), s.??.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1967, Socjologia formalna Simmla a materializm historyczny, , "Kultura i Społeczeństwo", (XI/3), s.117-129.

1968

 1. [Kozyr-]Kowalski Stanisław, 1968, Miejsce wartości w poznaniu humanistycznym w ujęciu M. Webera i K. Marksa : studium z socjologii wiedzy, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1968, Weber a Marks, "The Polish Sociological Bulletin",17 (1), s.5-29.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1968, Marksizm a technokratyzm, „Człowiek i Światopogląd”, 4(39), s. 69-80.

1969

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1969, Marksowska teoria klas i warstw społecznych w świetle 'Kapitału' - próba rekonstrukcji, , "Studia Socjologiczne", (2), s.33-42.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1969, Materializm naturalistyczny a historyzm marksistowski, , "Studia Filozoficzne,", (Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL), s.151-174.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1969, Tadeusza Szczurkiewicza krytyka rozumu socjologicznego, , "Studia Filozoficzne", (5), s.137-148.

1970

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1970, Lenin - socjolog nie odkryty w pełni, , "Studia Socjologiczne", (4), s.??.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1970, Leninizm a struktura społeczna socjalistycznego sposobu produkcji, , "Człowiek i Światopogląd", (5/58), s.6-20.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1970, Marx’s Theory of Classes and Social Strata and 'Capital', , "The Polish Sociological Bulletin", (1), s.17-32.

1971

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1971, Walka klas jako prawo ruchu historycznego, , "Studia Filozoficzne", (5), s.173-199.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1971, Naturalistischer Materialismus und marxistischer Historismus, , "Studia Filozoficzne",Spec. Jewropeijskij Gumanizm, European Humanism, Europӓischer Humanismus (5 (72)), s.195-217.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1971, Weber y Marx, w: Parsons Talcott, Sazbon Jose, et al, 1971, Presencia de Max Weber, Buenos Aires, Nueva Vision., s.243-265.

1972

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Ładosz Jarosław, 1972, Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego, Warszawa, PWN.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1972, György Lukácsa krytyka rozumu mieszczańskiego, , "Studia Filozoficzne", (5), s.109-123.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1972, Realizm GyörgyLukàcsa: mity a rzeczywistość, „Nurt” 8, s.33-36.

1973

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Idealism and Dialectics in the Young Lukacs’ Philosophy of History, , "Dialectics and Humanism", (autumn), s.67-76.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Idealizm a dialektyka w filozofii dziejów młodego Lukácsa, , "Studia Filozoficzne", (6), s.104-105.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Jak (nie) czytać L. Althussera?, , "Studia Filozoficzne", (8), s.35-69.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Lenin a socjologia burżuazyjna, , "Studia Filozoficzne", (3), s.61-81.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Model konsumpcji a zagadnienie egalitaryzmu, w: Janusz Piasny, 1973, Socjalistyczny model konsumpcji, Warszawa, Książka i Wiedza., s.89-101.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Młodolukacsowska krytyka myśli utopijnej i sekciarskiej. Uwagi na marginesie eseju Adama Schaffa pt. „Świadomość klasy a świadomość klasowa”, , "Człowiek i Światopogląd", (6), s.125-142.
 7. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1973, Uwagi o Leninie i Kautsky'ego interpretacji materializmu historycznego, , "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace filozoficzne", (XIII), s.3-13.
 8. Kozyr-Kowalski Stanisław, Sens i użyteczność dziedzictwa naukowego klasyków marksizmu. Dyskusja nad książką Dialektyka a społeczeństwo, głos w dyskusji, „Nurt” (2), s.33-35.

1974

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Ładosz Jarosław, 1974, Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego, Warszawa, PWN (wyd. II).
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1974, Palmiro Togliattiego wykłady o faszyzmie a historyzm marksistowski, , "Studia Filozoficzne", (6), s.91-100.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1974, Togliatti's Theory of Fascism From the Perspective of the Marxist Historicism, "Dialectics and Humanism", (3), s.115-125.
 4. Brynikowski Zbigniew, Kozyr-Kowalski Stanisław, 1974, [Recenzja] W. Markiewicz: Socjologia a służba społeczna, , "Studia Socjologiczne", (2), s.?.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1974, Review of a book by MirosławNowaczyk Filozofia I historiareligii we Włoszech 1873-1973, , "Dialectics and Humanism", (4), s.169-172.

1975

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1975, 'Gesellschaft ohne Wirtschaft': formy recepcji Maxa Webera w socjologii amerykańskiej, w: Bendix Reinhard, 1975, Max Weber. Portret uczonego, Warszawa, PWN., s.433-515.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1975, Tadeusz Szczurkiewicz’s Critique of Sociological Reason, , "Dialectics and Humanism", (1), s.169-179.

1976

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Ładosz Jarosław, 1976, Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego, Warszawa, PWN (wyd. III).
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1976, O 'ortodoksyjnym' marksizmie, , "Studia Filozoficzne", (12), s.17-23.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1976, Socjologia a filozofia w rozprawach Tadeusza Szczurkiewicza, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",XXXVIII (1), s.9-18.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1976, Świadomość człowieka a życie społeczne, , "Ideologia i Polityka", (2), s.70-82.

1977

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław (red.), 1977, Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, Warszawa, PWN.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1977, Wstęp, w: Kozyr-Kowalski Stanisław (red.), 1977, Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, Warszawa, PWN., s.9-17.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1977, Własność jako zjawisko ekonomiczno - społeczne w świetle badań Karola Marksa i Maxa Webera, w: Kozyr-Kowalski Stanisław (red.), 1977, Własność: gospodarka a prawo. Studia o marksistowskiej teorii własności, Warszawa, PWN., s.47-156.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1977, Kultura a klasy społeczne, w: 1977, Materiały z sympozjum na temat: „Kulturotwórcza rola klasy robotniczej”, Poznań, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne., s.11-34.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1977, Materializm historyczny jako metodologia humanistyki, , "Studia Filozoficzne", (4), s.17-24.

1978

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1978, Zawód a klasa i warstwa społeczna, , "Fakty", (2), s.?.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1978, Socjalistyczny sposób życia, „Ideologia i Polityka”, (11), s.79-89.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, Heymann Jerzy, Przestalski Andrzej, Ruszkowski Paweł, Komunikat o badaniach nad strukturami myślenia potocznego o sprawach społeczno-politycznych  w świetle listów, Materiały z konferencji „Postawy ideowo-polityczne a rozwój społeczeństwa socjalistycznego”, Łańcut 5-7, 1978, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszów, s.1-6. 

1979

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Ładosz Jarosław, 1979, Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego, Warszawa, PWN (wyd. IV).
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej, Warszawa, PWN.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław (red.), 1979, Klasy i warstwy społeczne w socjologii niemarksistowskiej, Poznań, WN UAM.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Materializm historyczny jako metodologia humanistyki, w: Ładosz Jarosław (red.), 1979, Materializm historyczny. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Wrocław, Ossolineum, s.5-17. 
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Sposób życia jako kategoria materializmu historycznego, w: Lipiec Józef (red.), 1979, Nauka i światopogląd, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza., s.230-242.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Baza - nadbudowa a formacja społeczeństwa, , "Studia Socjologiczne", (2), s.5-33.
 7. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Ekonomiczna identyfikacja klas społecznych, , "Ekonomista", (3), s.617-631.
 8. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Gospodarka a państwo i świadomość społeczna, , "Studia Socjologiczne", (3), s.7-31.
 9. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1979, Historical materialism as a methodology of the Humanities, , "Dialectics and Humanism", (3), s.121-131.

1980

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1980, O przedmiocie badawczym materializmu historycznego, w: Lipiec Józef (red.), 1980, Świadomość i rozwój, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza., s.430-445.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1980, Marks dla socjologów, , "Studia Socjologiczne", (3), s.?.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1980, The Way of Life as a Category of Historical Materialism, , "Dialectics and Humanism", (3), s.83-94.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1980, Oskara Langego dwie koncepcje świadomości społecznej i nadbudowy, , "Studia Socjologiczne", (1(76)), s.323-326.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1980, [Recenzja] K. Marks: Pisma wybrane. Człowiek i socjalizm, , "Studia Socjologiczne", (3), s.?.

1981

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1981, Socjologia Floriana Znanieckiego a materializm historyczny, w: Kwilecki Andrzej (red.), 1981, 60 lat socjologii poznańskiej, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM., s.107-135.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1981, O tak zwanej niestosowalności materializmu historycznego w badaniu społeczeństw socjalistycznych, , "Nowe Drogi", (1/2), s.222-244.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1981, Materializm historyczny a przednaukowa koncepcja człowieka, „Ideologia i Polityka”, nr 5-6, s. 84-91.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1981, On Economic identification of Social Classes, , "Polish Political Science", (11), s.205-217.

1982

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, O ideologii, Poznań, Krajowa Agencja Wydawnicza.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, Przedmowa, w: Engels Fryderyk, 1982, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, Warszawa, Książka i Wiedza., s.V-XXX.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, Funkcje teorii środków produkcji materialnej w badaniu formacji społeczeństw współczesnych, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",XLIV (4), s.1-23.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, Ownership and Classes in Max Weber’s Sociology, , "The Polish Sociological Bulletin", (1-4), s.5-25.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, Teoria środków produkcji materialnej a społeczeństwa współczesne, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",XLIV (3), s.1-23.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1982, Max Weber, socjologia współczesna i przestrzeń drukarska, , "Studia Socjologiczne", (3-4 (86-87)), s.301-307.

1983

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1983, Siła robocza jako obiekt własności, , "Studia Socjologiczne", (2), s.83-97.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1983, Max Weber’s Theory of Social Estates, , "The Polish Sociological Bulletin", (1-4), s.85-103.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1983, The Laws of Social Development according to Karl Marx and Oskar Lange, , "Dialectics and Humanism", (3), s.217-220.

1984

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Weberowska socjologia religii a teoria społeczeństwa jako całości, w: Weber Max, 1984, Szkice z socjologii religii, Warszawa, KiW., s.7-68.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Klasy społeczeństwa a ekononomiczno-socjologiczne pojmowanie własności (1), , "Kultura i Społeczeństwo", (XXVIII/1), s.15-37.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Klasy społeczeństwa a ekononomiczno-socjologiczne pojmowanie własności (2), , "Kultura i Społeczeństwo", (XXVIII/2), s.129-153.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Lenin jako krytyk teoretycznego archaizmu i dogmatyzmu, , "Nowe Drogi", (6), s.101-116.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Marksizm a scholastyka pojęciowa, , "Studia Socjologiczne", (1 (92)), s.11-37.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Materializm historyczny a przednaukowo-ideologiczne style myślenia o budowie, funkcjonowaniu i zmianie społeczeństwa, , "Problemy marksizmu-leninizmu", (2), s.?.
 7. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Praca materialna a praca fizyczna, , "Człowiek i Społeczeństwo", (1), s.5-15.
 8. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Stosunki wierzycielsko-dłużnicze jako ekonomiczna współwłasność środków produkcji, , "Studia Socjologiczne", (4), s.49-74.
 9. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1984, Dyskusja nad 'Historią myśli socjologicznej' Jerzego Szackiego, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",XLVI (1), s.279-308.

1985

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Słowo wstępne, do: Lenin W.I., Marksizm a scholastyka pojęciowa : uwagi na marginesie książki N. I. Bucharina "Ekonomika okresu przejściowego" Moskwa 1920, Poznań, Krajowa Agencja Wydawnicza, ss.3-18.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Długi a ekonomiczna współwłasność środków produkcji, , "Nowe Drogi", (3), s.56-69.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Ekonomiczno-socjologiczna teoria własności a przednaukowo-ideologiczne sposoby pojmowania miejsca i funkcji prawa w globalnej strukturze społeczeństwa, , "Studia Filozoficzne", (4), s.37-57.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Kapitał akcyjny a 'sensualno-rzeczowy' i ekonomiczno-socjologiczny model własności środków produkcji, , "Ekonomista", (1-2), s.53-77.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Spór o Webera. Racjonalizm - kategorią naukową czy pojęciem przednaukowo-ideologicznym, , "Nowe Książki", (3), s.44-50.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1985, Stock Capital and Two Models of the Means of Production Ownership, , "Oeconomica polona", (1), s.21-45.

1986

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, The Sociology of Florian Znaniecki and Historical Materialism, w: Dulczewski Zygmunt (red.), 1986, A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of His Birth: Papres and communiques presented to International Scientific Symposium on 3-4 December 1982 at Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM., s.125-148.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, Ekonomiczno-socjologiczne pojmowanie własności, , "Humanitas",XI (), s.195-223.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, Maxa Webera teorie stanów, , "Kultura i Społeczeństwo", (XXX/2), s.5-21.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, Scholastyka naszych czasów (rozmowę przeprowadził Bogumił Kurylczyk), , "Student", (18), s.6, 13.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, Spór o stosunek Webera do Hegla (Fragment większej całości),  "Nowe Książki", (12), s.100-101.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1986, The Dialectical Sociology of Florian Znaniecki and Historical Materialism, , "Dialectics and Humanism", (1), s.189-211.

1987

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, Max Webers Paradigma einer Kritik des historischen Materialismus, w: Böckler Stefan, Weiss Johannes , 1987, Marx oder Weber? Zur Aktualisierung einer Kontroverse, Opladen, Westdeutscher Verlag., s.?.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, Georg Lukacs: A great Thinker or a Hard-Headed Dogmatist?, , "Dialectics and Humanism", (4), s.51-57.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, La fuerza de trabajo como objeto de propriedad, , "Cuadernos",3 (enero-abril), s.40-49.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, Paradygmat ideologicznego pojmowania społeczeństwa, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",XLIX (1), s.187-207.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, Weber and Hegel, , "Dialectics and Humanism", (2/1987), s.83-101.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1987, O 'istotnym', 'drugorzędnym' i o ideologii., , "Studia Socjologiczne", (1(104)), s.235-262.

1988

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1988, Struktura gospodarcza i formacja społeczna, Warszawa, KiW.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1988, Drobnomieszczaństwo a teoria cząstkowych i łącznych klas społeczeństwa, w: Zagórski Zdzisław (red.), 1988, Drobnomieszczaństwo w strukturze i świadomości społecznej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego., s.123-140.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1988, Kardynalne tezy i antytezy materializmu historycznego, , "Studia Filozoficzne", (11), s.75-96.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1988, Marxism and Conceptual Scholasticism, , "Dialectics and Humanism",XV (3-4), s.151-161.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1988, Stulecie „Gemeinschaft und Gesellchaft”, , "Nowe Książki", (6), s.11-14.

1989

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1989, Klasowo-warstwowy współczynnik zjawisk gospodarczo-społecznych jako elementarny warunek obiektywności badawczej, w: Kwaśniewicz Władysław, 1989, Orientacje teoretyczne we współczesnej socjologii, Kraków, Instytut Socjologii UJ., s.163-191.

1990

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1990, Klasy i stosunki klasowe we współczesnej Polsce w świetle badań empirycznych, , "Nowe Drogi", (1), s.134-154.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1990, Pareto jako krytyk Marksa i ideologicznego pojmowania społeczeństwa, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",LII (3-4), s.197-213.

1991

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1991, Ferdinand Tönnies über den historischen Materialismus, w: Clausen Lars, Schlüter Carsten (red.), 1991, Hundert Jahre 'Gemeinschaft und Gesellschaft'. Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen, Leske+Budrich., s.321-335.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1991, Struktura klasowa i własność w ideologicznej świadomości, w: Galor Zbigniew, Goryńska-Bittner Barbara (red.), 1991, Zmiany stosunków własnościowych w Polsce i ich konsekwencje społeczne, Poznań, Akademia Rolnicza., s.??.

1992

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Chmara Michał, Heymann Jerzy (red.), 1992, On Social Differentiation. A contribution to the Critique of Marxist Ideology vol. 1, Poznań, WN UAM.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, Chmara Michał, Heymann Jerzy (red.), 1992, On Social Differentiation. A contribution to the Critique of Marxist Ideology vol. 2, Poznań, WN UAM.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, Chmara Michał, Heymann Jerzy (red.), 1992, On Social Differentiation. A contribution to the Critique of Marxist Ideology vol. 3, Poznań, WN UAM.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1992, Universalism, Social Differentiation and the Critique of Ideological Reason, w: Kozyr-Kowalski Stanisław, Chmara Michał, Heymann Jerzy (red.), 1992, On Social Differentiation. A contribution to the Critique of Marxist Ideology vol. 1, Poznań, WN UAM., s.IX-XLV.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1992, Economic Ownership and Partial and Combined Classes of Society. An Attempt at a Positive Critique of Post-Marxian Marxism, w: Kozyr-Kowalski Stanisław, Chmara Michał, Heymann Jerzy (red.), 1992, On Social Differentiation. A contribution to the Critique of Marxist Ideology vol. 1, Poznań, WN UAM., s.53-96.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1992, Krytyka ideologicznego pojmowania społeczeństwa. Hochfeld i Krzywicki, w: Jasińska-Kania Aleksandra, Wesołowski Włodzimierz, Wiatr Jerzy W. (red.), 1992, Demokracja i socjalizm : księga poświęcona pamięci Juliana Hochfelda, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich., s.??.

1993

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Przestalski Andrzej, Tittenbrun Jacek, 1993, Ownership and Society, Poznań, WN UAM.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1993, The Polish People and Their New Elites in the Parliamentary Elections, , "The Centennial Review",From Real Socialism (1), s.147-149.

1994

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1994, Lud i nowe elity w wyborach do parlamentu, w: Zamiara Krystyna (red.), 1994, Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Poznań, Humaniora., s.131-149.

1995

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1995, Klasy, stany, quasi-klasy i podklasy społeczeństwa polskiego, w: Sułek Antoni, Styk Józef, Machaj Irena (red.), 1995, Ludzie i instytucje. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej., s.331-343.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1995, Po piętnastu latach, w: Weber Max, 1995, Szkice z socjologii religii, Warszawa, KiW., s.293-300.

1997

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, Przestalski Andrzej, Włodarek Jan (red.), 1997, Krytyka Rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Poznań, Zysk i S-ka.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Oblicza rozumu socjologicznego, w: Kozyr-Kowalski Stanisław, Przestalski Andrzej, Włodarek Jan (red.), 1997, Krytyka Rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Poznań, Zysk i S-ka., s.13-56.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Zasady socjologicznej analizy własności, w: Kozyr-Kowalski Stanisław, Przestalski Andrzej, Włodarek Jan (red.), 1997, Krytyka Rozumu socjologicznego. Praca zbiorowa wydana z okazji 100-lecia urodzin Tadeusza Szczurkiewicza, Poznań, Zysk i S-ka., s.382-406.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Ideologia i prawda, w: Cichocki Ryszard (red.), 1997, Teorie społeczne a możliwości praktyczne, Poznań, Media-G.T.., s.125-148.
 5. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Klasycy socjologii i nowe czasy, w: Doktor Kazimierz, Kwaśniewicz Władysław, Kwilecki Andrzej (red.), 1997, Socjologia: Teoria i dzialanie. Ksiega pamiatkowa ku czci Wladyslawa Markiewicza, Warszawa, IFiS PAN., s.83-101.
 6. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Urzędnicy państwa jako stan społeczny, w: Kozłowski Roman (red.), 1997, Hegel a współczesność, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk., s.100-131.
 7. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Hegel nauki a Hegel ideologii, , "Przegląd Religioznawczy", (3(185)), s.35-48.
 8. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Ideology and Truth, , "Dialogue and Universalism",VII (5-6), s.141-165.
 9. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1997, Ortodoksja po starogrecku i mit po Sorelowsku, , "Samorządność Robotnicza", (17), s.17-19.

1998

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1998, Mikroklasy i makroklasy społeczeństwa, w: Włodarek Jan (red.), 1998, Między przeszłością a przyszłością : szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian ustrojowych, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM., s.115-130.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1998, List o edukacji, "Forum Oświatowe", nr spec. "Listy o edukacji" (red.) L. Witkowski, (2, (19)), s.107-111.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1998, Microclass and Macroclass of Society, , "Dialogue and Universalism",VIII (7-8), s.195-217.

1999

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1999, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań, WN UAM.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1999, Neoklasycyzm socjologiczny, w: Kaczmarek Kamil, 1999, Prasocjologia świętego Tomasza z Akwinu, Poznań, Wydział Teologiczny UAM., s.7-23.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1999, Marks Karol, w: Kwaśniewicz Władysław (red.), 1999, Encyklopedia socjologii t. 2 (K-N), Warszawa, Oficyna Naukowa., s.171-180.
 4. Kozyr-Kowalski Stanisław, 1999, Rozum socjologiczny a prawda i świat społeczny, w: Goćkowski Janusz, Kisiel Przemysław (red.), 1999, Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków, Wydawnictwo i Drukarnia «Secesja»., s.41-67.

2000

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2000, Socjologia teoretyczna a praktyka i wolność nauki, w: Misztal Bronisław, 2000, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków, Universitas., s.IX-XVIII.

2001

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2002, Własność, w: Kwaśniewicz Władysław (red.), 2002, Encyklopedia socjologii t. 4 (S-Ż), Warszawa, Oficyna Naukowa., s.332-340.
 2. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2001, Świadomość społeczna, uczłowieczenie i ubytowienie wiedzy, w: Stachowski Zbigniew (red.), 2001, Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone Profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi, Tyczyn, Polskie Towarzystwo Religioznawcze., s.23-50.
 3. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2001, Demokracja akademicka a tendencje oligarchiczno-autorytarne w socjologii współczesnej, , "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",LXIII (4), s.251-270.

2004

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2004, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań, WN UAM (wydanie II, poszerzone).

2005

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2005, Uniwersytet a rynek, Poznań, WN UAM.

2008

 1. Kozyr-Kowalski Stanisław, 2008, Ekonomiczny sens wartości: Böhm Bawerk a Marks, w: Doktór Kazimierz, Banaszak Sławomir, Problemy socjologii gospodarki, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, s. 93-116.
0
0
0
s2sdefault